"smysl života je život sám..."


Marmova terapie |  Medová masáž |  Olejovo - solná masáž |  Reiky masáž |  Zábaly |  Hlubinná regresní terapie |  Lávové kameny

Hlubinná regresní terapie

Je založena na znalostech fungování lidské psychiky a paměti. Tato terapie se od ostatních psychoterapií liší tím, že hledá a nachází skutečné příčiny potíží, které pak odstraní. Neorientuje se tedy pouze na práci s průvodními znaky a na jejich potlačení.

Touto metodou lze úspěšně odstranit a řešit tyto problémy:

Různé strachy, úzkosti, nespavost, závislosti, fobie, trémy, ale i  problémy ve vztazích, nízké sebevědomí, noční můry, deprese, bolestné reakce na ztrátu blízké osoby, různé druhy zdravotních potíží, posedlosti, prokletí a vliv černé magie . . .

Kromě toho je hlubinná regresní terapie také velice vhodná při rehabilitaci poúrazových nebo pooperačních stavů. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že každý úraz nebo operace nejsou jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A své psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod. Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena imunitní odolnost tj. schopnost bránit se nákaze. A praxe ukazuje, že systematické odstraňování minulých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.

Hlubinná regresní terapie pracuje s naší pamětí, která obsahuje úplné informace o emocích, které jsme pocítili, záznamy našich myšlenek, záznamy všeho co se okolo nás hovořilo a co jsme, třeba nevědomky, zaslechli. Paměť každého člověka obsahuje naprosto dokonalý a souvislý záznam o celé jeho existenci, přesné záznamy o tom, v jakém stavu byl organismus v tom či onom okamžiku. V paměti je uloženo i to, co naše smysly registrují stále, tedy i např. v „bezvědomí“, ať už způsobeném úrazem nebo narkózou. Při terapii jsme schopni si vybavit nejen události „od narození až do přítomnosti“, ale i událost vlastního narození , dobu prenatální (před narozením) a je možné jít i do další minulosti tzv. minulých životů. Události z minulých životů bývají velmi často příčinou potíží a problémů a po jejich „zpracování“ pomůže hlubinná regresní terapie při jejich odstranění.

Při této metodě se nevyužívá hypnóza.

Tato metoda není samozřejmě všelékem, ale je to metoda, která má pozitivní výsledky a která již pomohla mnoha lidem zvládnout a vyléčit zdánlivě nezvládnutelné a nevyléčitelné.

3 hodiny  / Kč 2.500,-

za další hodinu navíc Kč 250,-

Aktualizováno: 27.09.2018