"smysl života je život sám..."


Reflexní terapie |  Reflexní terapie lymfatického systému |  Reflexní terapie duše

Reflexní terapie duše

Reflexní terapie duše je praktické spojení klasických diagnostických postupů reflexní terapie a metody duševního metabolismu. Při terapii touto metodou dochází k propojení jednotlivých fyzických potíží s jejich přímou příčinou v duševní oblasti a zároveň k odbourání této příčiny regresním způsobem.

Nespornou výhodou metody je přímé řešení potíží na úrovní fyzické tak psychické.

Odstranění těchto, jinak skrytých příčin, je předpokladem k úplnému vyléčení člověka.

 

80  minut  / Kč 1.000,-

 

Aktualizováno: 27.09.2018