"smysl života je život sám..."


Olejová masáž |  Baňkování |  Dornova metoda |  Celulitidová baňková masáž |  Ušní a tělové svíce |  Dikša |  Individuální konstelace

Dikša

Dikša je přenos energie velmi vysoké úrovně, která má vlastní inteligenci. Její působení otvírá v člověku možnost dostat se do stavu, díky nemuž je schopen uvědomit si svou skutečnou podstatu.

Dikša rovněž umožňuje uvědomit si,  jak mysl člověka ovládá, uvědomit si své strachy, fobie, falešné představy a všechny negativní pocity a programy, které brání člověku k plnému a šťastnému prožívání života.

Přenos energie může proběhnout různými způsoby.

Nejčastější, ne však jediný způsob je přikládání rukou na hlavu.

 

 více na www.deeksha.cz

 

Aktualizováno: 31.12.2012